Na šta se troše porezi? Koji porezi postoje u BiH?
EN
Godišnje plaćate porez u iznosu od: 0 KM

Saznajte koliko poreza
plaćate na svoju platu

Porezi
0
KM
Porezi plaćeni na platu (mjesečno)  
Doprinosi za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje:
Porez na dohodak:
Doprinosi za zdravstveno osiguranje:
Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti:
* porezi se izračunavaju za zaposleno lice koje je zaposleno po ugovoru o radu i nema lične odbitke po osnovu izdržavanja članova uže porodice i invalidnosti
porez
0
KM

0 KM

5000 KM

Korak 2 od 6: Pomjerajući kursor unesite platu koju primate nakon oporezivanja
Pritisnite ovdje i saznajte koliko poreza plaćate pri kupovini

Saznajte koliko poreza
plaćate na svoju platu

Porezi
0
KM
Korak 2 od 6: Pomjerajući kursor unesite platu koju primate nakon oporezivanja

350 KM

5000 KM

porez
0
KM
Porezi plaćeni na platu (mjesečno) 
Doprinosi za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje:
Porez na dohodak:
Doprinosi za zdravstveno osiguranje:
Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti:
* porezi se izračunavaju za zaposleno lice koje je zaposleno po ugovoru o radu i nema lične odbitke po osnovu izdržavanja članova uže porodice i invalidnosti
Pritisnite ovdje i saznajte koliko poreza plaćate pri kupovini

Susiskaičiuok savo išlaidas

Susiskaičiuok savo išlaidasIznos poreza koji plaćate godišnje

0
KM

Od 365 dana u godini, vi radite 0 dana kako bi platili poreze.

Ako bi radili od 1. Januara samo za plaćanje poreza, tek od ??? bi počeli raditi za sebe. Ovaj dan se označava kao Vaš lični Dan slobode od poreza!

Prikaz utrošenih poreza za 2020. godinu

Penzije

0

Otplata vanjskog duga

0

Putevi

0

Autoputevi

0

Opšte javne usluge

0

Odbrana
vojna i civilna odbrana

0

Javni red i sigurnost
policija, sudovi, zatvori

0

Ekonomski poslovi
poslovi po pitanju rada, poljoprivreda, šumarstvo, energija, rudarstvo, transport i komunikacije

0

Zaštita životne sredine

0

Stambeni i zajednički poslovi
stambeni razvoj, razvoj zajednice i vodosnabdijevanje

0

Zdravstvo
usluge zdravstvene zaštite, bolničke usluge, medicinski proizvodi, uređaji i oprema

0

Rekreacija, kultura i religija

0

Obrazovanje

0

Socijalna zaštita

0

Ukupno:

0

Gdje je potrošen novac od poreza

Poreski prihodi